News Karnataka

ದೇಹದ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

29-Sep-2022 ವಿಶೇಷ

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನಾವು ಪಾಲಿಸುವ ಡಯಟ್ ಹಾಗೂ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಮಾಡು...

Know More

ತಜಂಕ್ ಸಾಮನ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಆಹಾರಕ್ಕೂ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಇದರ ಮಹತ್ವ

25-Sep-2022 ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ಆಯಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಅತೀ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಿಧಿ...

Know More

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

08-Sep-2022 ವಿಶೇಷ

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ದೈಹಿಕವಾಕಗಿ ದೇಹವನ್ನು ದಣಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು...

Know More