News Karnataka

ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಟರ್ ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ

ಛಾಯಾ ಗ್ರಾಹಕ ಜಿನೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

21-Mar-2023 ವಿಶೇಷ

ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಛಾಯಾ ಗ್ರಾಹಕ ಜಿನೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ...

Know More