News Karnataka

ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್‌

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಉತ್ಸವದ 14 ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಮೈಟ್ ಸೆನ್ಶಿಯ -2023 ಉದ್ಘಾಟನೆ

16-Mar-2023 ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ಮಂಗಳೂರು ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆನ್ಶಿಯಾ 2023 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...

Know More