News Karnataka

ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ

ವೇಟ್‌ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ

24-Mar-2023 ಕ್ರೀಡೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಬಿ ಇವರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನು...

Know More