News Karnataka

ಡಾಕ್ಟರೇಟ್

ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಕೆ. ಎನ್ ಗೆ ಪಿಎಚ್. ಡಿ ಪದವಿ

24-Feb-2023 ಸಮುದಾಯ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೌದ್ಧರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ...

Know More