News Karnataka
Wednesday, June 07 2023

ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಜೈನ್

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಬಜೆಟ್: ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಜೈನ್

03-Feb-2023 ರಾಜಕೀಯ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2023-24 ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಎಂದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್...

Know More