News Karnataka
Thursday, June 01 2023

ಬನ್ನಡ್ಕ

ಬನ್ನಡ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

27-Mar-2023 ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬನ್ನಡ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಭಾರತಿ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ...

Know More