News Karnataka
Saturday, June 10 2023

ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ

ಛಾಯಾ ಗ್ರಾಹಕ ಜಿನೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

21-Mar-2023 ವಿಶೇಷ

ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಛಾಯಾ ಗ್ರಾಹಕ ಜಿನೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ...

Know More