News Karnataka

ಶಟ್ಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಂಟನ್

ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಿಗಾಗಿ ಶಟ್ಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ

13-Feb-2023 ಸಮುದಾಯ

ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂದವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತು ಶಟ್ಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಂಟನ್ ಪಂದ್ಯವು ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ...

Know More