News Karnataka

ಸಮ್ಮೇದ ಶಿಖರ್ಜಿ

ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸ

16-Feb-2023 ಸಮುದಾಯ

ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಜೈನಮಠದ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾಚನ...

Know More