News Karnataka
Wednesday, June 07 2023

ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ

ಅಲಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ 48ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ

10-Jan-2023 ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಕಚ್ಚಾಟ ಸಲ್ಲದು. ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಲು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂದು ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನುಡಿದರು....

Know More