News Karnataka
Thursday, June 01 2023

ಹಾಲು ವರ್ತಕ

ಹಾಲು ವರ್ತಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಿಂಟೋ ನಿಧನ

01-Apr-2023 ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಹಾಲಿನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಿಂಟೋ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಧನ...

Know More