News Karnataka
Thursday, June 01 2023

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್; ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ‘ಕೈ’ ಟಿಕೆಟ್?

17-Jan-2023 ರಾಜಕೀಯ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ 'ಕೈ' ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕೈ ಪಾಳಯದ ನಾಯಕರು...

Know More