News Karnataka
Wednesday, June 07 2023

Digambara Jain Mandir

ಹರ್ಯಾಣ, ದೆಹಲಿ ಬಸದಿಗಳಿಗೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಭಟ್ಟಾರಕಶ್ರೀ ಭೇಟಿ

14-Mar-2023 Uncategorized

ಜೈನಮಠದ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹರ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಬಸದಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ...

Know More