News Karnataka

ಯೆನೆಪೋಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯೆನ್‌ಫ್ಲಾöಶ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬ

24-May-2023 ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ತೋಡಾರಿನ ಯೆನೆಪೋಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬ ಯೆನ್‌ಫ್ಲಾöಶ್ 2023...

Know More

ಯೆನೆಪೋಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯೆನ್ ಸಂಭ್ರಮ 

28-Dec-2022 ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ತೋಡಾರಿನಲ್ಲಿ ಯೆನೆಪೋಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯೆನ್ ಸಂಭ್ರಮ 2022 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ...

Know More