News Karnataka

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಟಲದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ತೈಲಾಧಿವಾಸ

18-Apr-2023 ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಟಲ ಇದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೊಡಿಮರವನ್ನು ತೈಲದಲ್ಲಿಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ "ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ತೈಲಾಧಿವಾಸ" ವು ಭಾನುವಾರ...

Know More