News Karnataka
Saturday, June 10 2023

ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಜಾಜಿ ಹೆಗ್ಡೆ ನಿಧನ

23-Jan-2023 ಫೋಟೊ ನ್ಯೂಸ್

ಮಾರ್ನಾಡುಗುತ್ತು ದಿ.ಸೇಸಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹರಿನಿವಾಸ ಜಾಜಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು....

Know More