News Karnataka
Saturday, June 10 2023

ಕೊಡಂಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾವಧಿ ಮಾರಿಪೂಜೆ

20-Apr-2023 ಫೋಟೊ ನ್ಯೂಸ್

ಕೊಡಂಗಲ್ಲು ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಿ ಪೂಜಾ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು....

Know More