News Karnataka
Saturday, June 10 2023

Maharashtra University school of management

ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನ್ಯಾಕ್ ಎ ಮಾನ್ಯತೆ

31-Jan-2023 ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ಮಂಡಳಿಯು ನ್ಯಾಕ್‌ಎ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ....

Know More