News Karnataka

ಕೆಎಸ್‌ಒಯುಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆರಂಭ

30-Jan-2023 ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ....

Know More