News Karnataka
Saturday, June 10 2023

National Conference

ವೈದಕೀಯ-ಪರಿಸರ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಳ್ವಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

07-May-2023 ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಪೋಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯುವಜನರದ್ದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರವಿ ಡಿ.ಆರ್ ಹೇಳಿದರು....

Know More