News Karnataka
Thursday, June 01 2023

Sanatana Natyalaya

‘ಸಹ ಯಾನದ ಮಾನ’ ಶತಮಾನ ಗೀತೆಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ

21-Feb-2023 ಸಿಟಿಜನ್ ಕಾರ್ನರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಾನದ ಮಾನ ಶತಮಾನ ಗೀತೆಯನ್ನು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ...

Know More