News Karnataka

Shirthadi Kandiru shree adhishakthi durgambika temple

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂದಿರಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಚಪ್ಪರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

30-Jan-2023 ವಿಶೇಷ

ಶಿರ್ತಾಡಿ ಕಂದಿರು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದೇವಳದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶಾಶ್ವತ ಚಪ್ಪರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ...

Know More