News Karnataka
Thursday, June 01 2023

Shri Mahavira first grade college

ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನ್ಯಾಕ್ ಎ ಮಾನ್ಯತೆ

31-Jan-2023 ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ಮಂಡಳಿಯು ನ್ಯಾಕ್‌ಎ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ....

Know More