News Karnataka

Story telling competition

ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ನ್ಯಾನೋ ಕಥಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ

20-Jan-2023 ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ಆಸಕ್ತರ ವೇದಿಕೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದ್ವಿತೀಯ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನ್ಯಾನೋ ಕಥಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...

Know More